Vybudovali jsme Nový domov

Nový domov je registrovaná pobytová (celoroční) sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP, § 48, zákon č. 108/2006 Sb.).

Cíle služby

Podpora soběstačnosti a samostatnosti uživatelů v oblasti sebeobsluhy a péče o domácnost.

Podpora udržení a rozvoje komunikačních a sociálních dovedností.

Podpora uživatele ve vlastním rozhodování, vyjadřování pocitů, nálad a přání a uplatňování vlastní vůle.

Podpora uživatele ve využívání běžných služeb a zapojení se do života místní komunity.

Zabezpečení podmínek k rozvoji důstojného života uživatelů a podpora schopnosti uplatnění vlastních práv.

Podpora uživatelů ve vzdělávání a osobním rozvoji, upevňování a rozvoji jejich schopností, dovedností a silných stránek, motivace k pracovnímu uplatnění.

Podpora vztahů s rodinnými příslušníky a zákonnými zástupci uživatelů, přáteli a komunitou.

Podpora zdravého životního stylu a aktivního trávení volného času.

Zásady poskytování služby

Využívání principů plánování zaměřeného na člověka.

Individuální přístup a orientace na silné stránky uživatele.

Využívání zásad rozhodování s podporou.

Přizpůsobování služby potřebám uživatelů.

Důstojnost a respekt v přístupu k uživateli.

Využívání principů strukturalismu, vizualizace a práce s motivací.

Využívání všech dostupných zdrojů a poznatků.

Kreativita a týmová práce

Obsazenost služby: v celkové kapacitě 6 míst máme 1 místo volné a právě hledáme spolubydlící!

Úhrada za službu

Uživatelé Nového domova za službu platí prostřednictvím tzv. příspěvku na péči a invalidního důchodu.

Z příspěvku na péči hradí samotnou péči a z invalidního důchodu pak ubytování a stravu. 15 % z důchodu vždy zůstává pro vlastní potřebu.

Dokumenty ke stažení

Máte zájem využít službu Nový domov? Zašlete nám vyplněné dokumenty a kontaktujte nás.

Žádost o poskytnutní sociální služby
Vyjádření lékaře

Další informace předá sociální pracovnice Jana Dudová (ve všední dny od 8:30 do 12:00 na 601 522 536 nebo přes e-mail jana.dudova@tadytomamrad.cz).

Nový domov ještě musíme splatit

Naše sociální služba je komunitní pobytová služba rodinného typu. Je unikání v rámci kraje i České republiky. Pořádnou sumu 26 milionů korun na její vybudování jsme si uměli sehnat.

Z toho ale skoro 7 milionů musíme za dům do roku 2036 splatit.
Potřebujeme měsíčně 40 000 korun. Každá se počítá: přispějte nám.