Vybudovali jsme Nový domov

Cílem projektu je posílit sociální soudržnost na území brněnské metropolitní oblasti a zvýšit dostupnost kvalitních sociálních a návazných služeb v Jihomoravském kraji.

Základní informace

Realizace investiční části projektu proběhla v období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2022. V rámci realizace projektu bylo na rekonstrukci a přístavbu vyčerpáno celkem 13 481 513,98 Kč.

V rámci projektu IROP nemohly být čerpány prostředky na nákup nemovitosti v hodnotě 11 900 000 Kč dle soudního odhadu.

O čem projekt je

Projekt je zaměřen na podporu lidí s poruchou autistického spektra (PAS). Z pohledu současné české legislativy jde o registrovanou sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP).

Doplňuje kriticky nedostatečnou kapacitu pobytových komunitních služeb. Odpovídá navíc skutečným potřebám jejich uživatelů. A současným standardům kvality – včetně materiálně technického standardu.

Projekt umožňuje jednoduché propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání a sociální práce.

Autismus není volba, tolerance ano

Cílem vybudování pobytové sociální služby Nový domov je doplnění chybějící kapacity sociálních služeb pro 6 dospělých lidí s PAS a posílení sociální soudržnosti. Co to znamená?

Prostřednictvím domova ukazujeme široké veřejnosti, že je v pohodě mít lidi s PAS jako sousedy. Správný prostor pro plnohodnotný život totiž naplňuje úplně každého člověka smyslem. A ten je důležitý pro klid.

Nový domov byl zkolaudován 20. prosince 2023. Na kolaudaci jsme navázali procesem registrace sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP, § 48, zákon č. 108/2006 Sb.). Registraci získal 1. května 2023.

Proč právě takto?

Nový domov je celoroční pobytová služba komunitního typu. Obyvatelé ji proto vnímají jako opravdový domov. Díky zázemí s dostatkem soukromí se cítí jistě a bezpečně.

Každý člověk s PAS tady má svůj pokoj. Dostává konkrétní míru podpory přesně podle svých potřeb.

Dbáme přitom na to, aby lidé s PAS udržovali kontakt s rodinou a přáteli. Ti mohou za svými blízkými kdykoli přijít na kafíčko, vzít je na výlet nebo na dovolenou. Prostě jako doma.

Děláme to jinak

Tato forma bydlení svým nastavením a vnitřními procesy umožňuje zachovat vysokou kvalitu života a důstojnost každého obyvatele.

Nový domov jako první služba v České republice kombinuje nejlepší know-how z irského a španělského přístupu.

Vycházíme z osvědčeného odborného principu – jde o tzv. plánování zaměřené na člověka.

Normální je žít normálně

Cílem Nového domova je, aby jeho obyvatelé žili život co nejvíce podobný životu běžných lidí.

Aby se mohli co nejsamostatněji starat o svou domácnost. Aby se mohli svobodně rozhodovat a svůj život si také plánovat.

Postavit službu je nejdražší

Provoz už tak náročný není. Obyvatelé Nového domova za službu platí prostřednictvím tzv. příspěvku na péči.

Ten dostávají od státu, aby si za něj nakoupili službu, které jim bude sedět.

Takových služeb je ale v České republice kriticky málo. Ta naše patří stále mezi vlaštovky. Její vybudování domova stálo kromě 12 let dlouhé cesty také obrovskou sumu.

Postupně ji splácíme. Sehnali jsme téměř 26 mil. Kč a domov vybudovali. Stále nám ale chybí skoro 7 mil. Kč.

Splácet budeme do roku 2036. Měsíčně potřebujeme 45 000 Kč.

Každá koruna se počítá

Pomozte nám. Vaše peníze znamenají, že obyvatelé Nového domova žijí život podobný životu zdravých lidí. Zažívají věci, které vám připadají všední.

Vybrat si ráno oblečení. Připravit si s k snídani to, na co mám chuť. A svůj čas trávit podle vlastních představ. Každý člověk s autismem je jiný a má svůj vlastní příběh.

Všichni ale potřebují velkou míru pochopení, tolerance a trpělivosti. A cílenou finanční podporu.

Statistiky mluví pravdu

Jedna z nich říká, že každé 100. dítě přichází na svět s autismem. Podporou služby Nový domov vytváříme lepší svět pro všechny. Děti jednou vyrostou a dospělí budou svůj domov potřebovat.

Každý den jich přibývá.

Dům už máme.
Je z něj Nový domov.
Do roku
2036 jej musíme splatit.