Spolupracujeme

S organizacemi u nás i v zahraničí, protože víc hlav víc ví.

Autismo Burgos

Autismo Burgos je španělská neziskovka. Od roku 1984 podporuje kvalitu života lidí s autismem a jejich rodin. Zaměřuje se na vývoj a optimalizaci služeb, které odpovídají specifickým potřebám konkrétních lidí.

S Autismo Burgos spolupracujeme od roku 2013. Naši členové absolvovali řadu pracovních stáží přímo ve Španělsku. Měli jsme možnost v praxi vidět a zažít jak lze komunitním způsobem poskytovat sociální služby. 

Z této živé zkušeností vycházíme při realizaci naší sociální služby Nový domov.

Organizace Autismo Burgos je pro nás inspirativní v mnoha ohledech. Zajišťuje totiž:

  • Denní centrum pro dospělé a chráněné dílny

  • Školu zaměřenou na speciální vzdělávání

  • Tři celoroční pobytové služby pro osoby s autismem.

Spolupracuje také s veřejnými a soukromými institucemi v několika oblastech (akademické, sociální a zdravotnické).

Autismo Burgos je členem mezinárodní asociace Autism-Europe, Je lídrem v oblasti rozvoje sociálně-pracovní integrace v komunitě. Podílí se na vývoji specifických programů a technologií pro lidi s autismem. Soustředí se na podporu rozvoje komunikace a sociálních dovedností. Směřuje lidi na cestu k osobnímu naplnění a rozvoji a vytváří programy podporovaného zaměstnání.

Spolupráci dále rozvíjíme v oblasti vzdělávání, způsobu poskytování a řízení komunitních sociálních služeb.

The Irish Society for Autism

The Irish Society for Autism funguje už od roku 1963. Dlouhodobě působí osvětově a destigmatizuje autismus v Irsku i mimo ostrov. Tato organizace rozjela v Irsku vůbec první specializovanou službou pro lidi s autismem. Cílem společnosti je dál zvyšovat informovanost společnosti. A přesvědčovat úřady státní správy, že včasná diagnostika a na míru šité vzdělávání výrazně zvýšují kvalitu života lidí s autismem.

Za 60 let fungování poskytla organizace informace tisícům lidí, rodičům, rodinám, pedagogům, studentům a zdravotníkům. Pomohla také zavést celoroční pobytové služby pro dospělé lidi s autismem ve městech Dublin, Galway, Kildare, Meath, Westmeath a Wexford. Podíleli se na tvorbě Charty práv osob s autismem.

The Irish Society for Autism je zakládajícím členem Autism-Europe a World Autism Organisation (jejímž prvním prezidentem byl současný výkonný ředitel Pat Matthews).

S kolegy v Irsku spolupracujeme od roku 2012. Členové našeho spolku absolvovali 4 pracovní stáže. Navštívili jsme komunitní celoroční pobytové služby pro dospělé lidi s autismem. Osvojili jsme si problematiku práv lidí s autismem v kontextu evropské legislativy.

Ve všech službách je The Irish Society for Autism kladen mimořádný
důraz na lidskou důstojnost a respekt k individualitě každého člověka s autismem.

O nabité poznatky a získané zkušenosti se stále opíráme při
realizaci sociální služby Nový domov.

Paspoint

Paspoint je nástupcem pobočky celostátní organizace Asociace pomáhající lidem s autismem APLA pro Jihomoravský kraj. Vznikla v roce 2002 z iniciativy rodičů a odborníků, kteří pracují s lidmi s autismem. Všechny aktivity organizace vycházejí z obecného cíle zkvalitnit v České republice život lidem s autismem.

Podporuje systematickou a
komplexní profesionální pomoc. Zaměřuje se na podporu rodin dětí s autismem a poskytuje řadu sociálních služeb (raná péče, osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) a zajišťuje i volnočasové aktivity.

S Paspoint spolupracujeme v oblasti vzdělávání pracovníku v sociálních službách se zaměřením na autismus. A také při rozvoji komunitních sociálních služeb pro lidi s autismem v našem regionu.