Co je PAS?

Zkratka PAS znamená porucha autistického spektra.

Je to celoživotní nevratná neurovývojová porucha. Vzniká vrozeným postižením mozkových funkcí, které umožňují komunikaci, sociální interakci, fantazii i kreativitu.

Lidi, kteří s ní žijí, označujeme jako lidi s PAS. Nebo prostě jako autisty. Je ale docela jedno, jaké slovo používáme. Podstatné je, jak k nim přistupujem.

PAS je diagnóza v ČR oficiálně uznána teprve
od roku 1994. Má to své systémové důsledky. Těžce dopadají na tisíce lidí a jejich rodin.

Kolik lidí má PAS

Dle dostupných střízlivých informací a statistik každé 100. narozené dítě přichází na svět s PAS. Diagnóza je nejčastěji stanovena během 4. roku dítěte. 

Rodičům přináší rozčarování, šok a představuje začátek dlouhé a extrémně náročné cesty.

Život se jim obrací naruby.

Jak se PAS projevuje

Nejzávažnější projev je narušená komunikace a problémy v sociální oblasti

PAS má totiž zcela zásadní vliv na klíčové schopnosti člověka. Ovlivňuje to, jak se dotyčný chová k ostatním a jak s nimi komunikuje.

Znaky chování lidí s PAS

Lidi s PAS od nás neodlišuje inteligence. Rozdílné jsou znaky chování

  • striktně dodržují daná pravidla (dávají pocit jistoty).

  • často neumí vůbec vyjádřit, co potřebují, cítí, ani co prožívají 

  • projevují typicky sníženou schopnost empatie

  • vyslovený text chápou doslovně,

  • a nechápou ironii.

PAS není mentální postižení

Člověk s autismem je člověk jako každý jiný. PAS není mentální postižení (nesouvisí přímo s inteligencí) a diagnóza nijak nesnižuje běžné potřeby člověka. 

Autismus proto není ani překážkou naplňování základních lidských práv v civilizované společnosti. Každý člověk s PAS potřebuje žít nezávislý, plnohodnotný a smysluplný život.

Život s PAS prakticky

Představme si mladou ženu Aničku. Mluví, používá celé věty, umí do velké míry fungovat samostatně. Chodí do práce, objedná si jídlo, osprchuje se. 

Je ale nešikovná sociálně. Ve škole zažila šikanu, v práci se jí vyhýbají, je osamělá

Uvědomuje si, že má PAS? Ano, a trápí jí to. Cítí se bezmocná a trpí depresemi. V práci nečekaně vypnuli proudu, zachvátila ji taková úzkost, že musela být několik dnů v nemocnici.

Aniččino autistické spektrum je porušeno mírněji. Slovo “mírněji” ale nevystihuje, co každý den prožívá. 

Anička se o sebe umí prakticky postarat. Stačí ale, aby se jeden kousek každodenní skládačky změnil, a je absolutně bezradná

Život v rychlé a prudce se měnící době a v nestabilním prostředí je pro ni extrémně náročný. Považte, jak těžký je pro nás ostatní. Kolikrát náročnější je pro lidi s PAS. Asi tak 100×.

Různé formy PAS

Někteří lidé s PAS trpí ještě vážnějšími potížemi

Spousta z nich vůbec nemluví. Často si neumí říct o to, co potřebují. Ke komunikaci používají obrázkovou řeč

Žijí ve velkém chaosu. Nerozumí tomu, co po nich okolí chce. Můžou si připadat v neustálém ohrožení (hlasité zvuky, ostré světlo, hovory a doteky druhých, panika).

Lidé s PAS mají někdy velké potíže se sebeobsluhou (hygiena, oblečení, jídlo). 

Souvisí to s poruchami motoriky (neobratnost) a poruchami exekutivních funkcí, které nám umožňují plánovat jednoduché činnosti. Myšlenkový a realizační proces mám žízeňzkusím si zajistit pitínaliju si vodunapiju se je třeba úplně narušen.

Pro část lidí s PAS jsou podobné řetězce myšlenek neuchopitelné. Nemohou je zrealizovat. Zdánlivě prosté činnosti se mění v život ohrožující výzvy.

Pro lidi s PAS na konci spektra je proto kvalitní asistent naprosto nezbytný. 

Pomáhá jim orientovat se v situacích, které nám připadají všední. Dodává pocit bezpečí, řádu a logiky v extrémně chaotickém světě.

Jaké je řešení pro lidi s PAS?

Náročné, v principu ovšem jednoduché

Typická je u lidí s PAS také hypersensibilita v oblasti smyslového vnímání. Přehnaně reagují na hluk, materiál, světlo i chuť. Známé je časté ritualizované chování a špatná tolerance změny. Anebo neschopnost smysluplně trávit čas

Lidé s PAS proto potřebují celoživotní podporu a pomoc druhých osob, strukturované bezpečné prostředí, vysokou míru vizualizace, klid a skutečné soukromí.

Prostě vše šité na míru. A to něco stojí. Potřebujeme vaši podporu.

Podpořte nás