Projekt IDEAL

Cílem projektu je usnadnit lidem s autismem přístup k digitálním technologiím, které jim mohou usnadnit proces vzdělávání a podpořit jejich sociální a osobní rozvoj.

Projekt IDEAL Erasmus+ byl zahájen v roce 2022 s cílem řešit nedostatek dostupných online nástrojů, vyškolených odborníků a vzdělávacích metodik přizpůsobených lidem s poruchou autistického spektra (dále PAS) s vysokou mírou podpory.

IDEAL vytváří vzdělávací platformu, složenou z dostupných neplacených aplikací, které dle probíhajícího výzkumu (2022-2025) a stanovených kritérií nejvíce vhodné pro lidi s PAS (včetně zajištení metodiky práce s vybranými aplikacemi pro rodinné příslušníky a odborníky, kteří s lidmi s PAS pracují).

Pandemie COVID-19 zdůraznila naléhavou potřebu zpřístupnit online a virtuální vzdělávání lidem s PAS. Partneři projektu IDEAL budou pracovat na odstranění digitální propasti, kterou zažívají autisté s vysokou mírou podpory v kontextu odborného vzdělávání a přípravy.

IDEAL usnadní autonomní rovný přístup k digitálním technologiím. Podpoří učení, a to i v době, kdy je domácí školní docházka povinná, jako tomu bylo během pandemie COVID-19.

Cesta k digitální připravenosti autistů, jejich rodin a pedagogů vyžaduje digitální technologie (školicí platformy), které usnadňují školení, učení a osobní rozvoj lidem, kteří mají vysokou míru podpory.

Potřeba je také specializované školení pro odborníky ve vzdělávání v používání těchto technologií.

IDEAL má 3 praktické cíle, kterými se řídí vývoj projektu:

  • Vyvinout vzdělávací platformu (LMS) dle požadavků na přístupnost pro autistické studenty.

  • Vyhodnotit různé digitální nástroje podle jejich užitečnosti pro autistické studenty (s využitím přístupu zaměřeného na člověka).

  • Poskytnout metodiku pro digitální školení.

Do projektu je zapojeno 7 partnerů: Univerzita Burgos (Španělsko), Fundación Miradas (Španělsko), Fondacija hiljadu želja (Srbsko), FPDA-Portuguese Federation for Autism (Portugalsko), Tady to mám rád (Česko Republic), Abadía Tecnológica (Španělsko) a Autism-Europe (Belgie).

Chcete vědět o projektu víc? Přihlaste se k odběru newsletteru (v rámci mezinárodního projektu v angličtině).

Více o Erasmu+
Erasmus+ je
program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. Program na období 2021–2027 klade velký důraz na sociální začleňování, zelenou a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém životě.