Žijeme s lidmi s autismem

Jsme rodiče, sourozenci a přátelé dospělých lidí s autismem.
Společně jsme založili neziskovku Tady to mám rád.

Chtěli jsme vybudovat důstojné bydlení rodinného typu na míru potřeb dospělých lidí s autismem – Nový domov. Povedlo se to, tím však naše práce nekončí.

Prošlapáváme teď cestu ostatním rodičů a organizacím. Chceme, aby vznikaly další místně i finančně dostupné plně individualizované pobytové sociální služby. Rodinné bydlení musí být normou a ne úkazem.

Jak vidíme skutečný domov? Jako místo, kde jsme v bezpečí. Kde se k nám druzí chovají hezky. Kde je dobře. Prostě místo, které máme rádi.

Zlepšujeme kvalitu života lidí s autismem
a jejich rodin

Každý příběh se rodí v čase

Jsme rodiče a přátelé někdejších dětí s PAS (je to zkratka pro autismus).

Děti nás přerůstají. Postupně nám docházejí síly. Péče o lidi s PAS je vyčerpávající.

Rok 2012 je zlomový. Konečně získáváme dotaci. Můžeme budovat vlastní sociální službu!

Navazujeme ovšem mezinárodní spolupráci a přátelství. Učíme se od zkušenějších. Jde to!

V roce 2019 je schválena žádost v projektu IROP na realizaci Nového domova. Vysněného domova.

1. května 2023 registrujeme sociální službu DOZP. Lidé se stěhují. Je hotovo? Ne. Toto není happy end.

Děti rostou a my se o ně staráme. A bojujeme. Za služby, za školu, za budoucnost.

Jako spolek rodičů za sebou máme 9 let, kdy usilujeme o důstojné bydlení pro všechny.

Sousedi nás ale ve vybrané lokalitě nechtějí. Kvůli petici celý projekt padá. A my skoro s ním.

Je tu další vhodný dům (tentokrát s výbornými sousedy. Získáváme pověření kraje a znovu i dotaci.

Těšíme se! Budujeme! 4 dny před Štědrým dnem roku 2022 konečně kolaudujeme. Uf.

Splácíme hodně a potřebujeme každou korunu.
Pořádnou sumu 26 milionů korun jsme si uměli sehnat.
Z toho ale skoro 7 milionů do roku 2036 musíme splatit.
Měsíčně potřebujeme 40 000 korun.

Měníme budoucnost dospělých lidí s autismem v ČR

Naše cesta v detailech

Od roku 2006 podporujeme rozvoj komunitních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Jsme zapojeni do procesu komunitního plánování v Jihomoravském kraji. Mluvíme z pozice těch, kteří znají potřeby lidí s PAS nejlépe.

Od roku 2011 jsme intenzivně pracovali na rozjezdu celoroční sociální služby rodinného typu pro mladé lidi s autismem. První projekt, na který jsme získali dotaci z Regionálního operačního programu, byl přes naše obrovské nasazení zastaven o dva roky později.

Předsudky druhých nesoudíme

Důvod? Petice ze strany budoucích sousedů, kteří se báli žít vedle lidí s autismem vyděsila stavební úřad a ten nevydal stavební povolení.

Veškeré úspory jsme pak vložili do nákupu pozemků ve vedlejší vesnici. Nepochopení a petice ze strany sousedů přišly znovu. Tentokrát byly pro realizaci fatální. Dotaci jsme prostě vrátili, pozemky prodali a všechny účelově vázané dary vrátili.

Hořkost? Naštěstí ne. Žijeme ve společnosti, jejíž historie naučila mnohé bát se jinakosti. Změna je dlouhodobý proces a my jsme její součástí.

Učíme se od nejlepších

Přes hromadu překážek pokračujeme ve zvyšování povědomí o autismu napříč širokou veřejností. Jsme součástí mezinárodního projektu pro šíření dobré praxe v péči o osoby s autismem. V rámci skvělého týmu spolupracujeme s organizacemi a rodinami v ČR i v zahraničí.

Od roku 2014 jezdíme na odborné stáže. Sdílíme poznatky a učíme se od špičkových kolegů z Autismo Burgos ze Španělska a The Irish Society for Autism z Irska. Kooperace s experty, kteří jsou dál přináší jednoznačné ujištění, že změna je možná i u nás.

Podporuje nás kraj

Cestu prošlapáváme postupně. V roce 2018 jsme získali podporu Jihomoravského kraje ve formě příslibu k tzv. pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu. V roce 2019 nás krajský úřad konečně zařadil do sítě sociálních služeb. Dal tak najevo, že jsme silný a spolehlivý partner v oblasti práce s lidmi s autismem.

Nikdy to nevzdáváme

V roce 2019 jsme v rámci výzvy IROP získali dotaci na rekonstrukci rodinného domu. Necelých 15 milionů korun jsme však nemohli využít na samotný nákup nemovitosti. Na ten se nám alespoň od Jihomoravského kraje podařilo získat dotaci 2 miliony korun.

V roce 2020 jsme dál jednali s bankami o půjčce na nákup nemovitosti. Nepovedlo se. Spojili se ale obce a pomohli. Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice nás darem nebo návratnou finanční výpomocí podpořilo hned 37 obcí ze 40.

Pořád jsme na začátku

V roce 2023 jsme konečně našli skvělé místo se vstřícnými sousedy. Teď máme kde být a fungujeme.

Přes veškerou pomoc musíme do roku 2036 splatit 6 926 179 korun. Stále proto aktivně hledáme další finanční zdroje.

Peníze sháníme třeba pořádáním oblíbeného food festivalu Vařím pro dobrou věc. Pomáhá s ním Lukáš Hejlík nebo hejtman Jan Grolich.

Podpořte nás

 

Za dům, kde lidé s PAS žijí, splácíme do roku 2036 měsíčně 40 000 korun.

Potřebujeme
každou z nich. Pojďte nás podpořit.