Žijeme s lidmi s autismem

Jsme rodiče, sourozenci a přátelé dospělých lidí s autismem. Společně jsme založili neziskovku Tady to mám rád. Zlepšujeme kvalitu života lidí s autismem a jejich rodin.

Přáli jsme si vybudovat důstojné bydlení rodinného typu na míru potřeb dospělých lidí s autismem – Nový domov. Povedlo se nám to, tím ale naše práce rozhodně nekončí.

Prošlapáváme teď cestu pro ostatní rodiče a organizace. Chceme, aby vznikaly další místně i finančně dostupné plně individualizované pobytové služby pro lidi s autismem. Bydlení rodinného typu se musí stát normou a ne vzácným úkazem.

Jak si představujeme skutečný domov? Je to místo, kde se cítíme bezpečně. Místo, kde se k nám druzí chovají hezky. Místo, kde je nám dobře. Prostě místo, které máme rádi.

Předsudky druhých nesoudíme

Od roku 2006 podporujeme rozvoj komunitních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Jsme zapojeni do procesu komunitního plánování v Jihomoravském kraji. Mluvíme z pozice těch, kteří znají potřeby lidí s autismem nejlépe.

Od roku 2011 jsme intenzivně pracovali na rozjezdu celoroční sociální služby rodinného typu pro mladé lidi s autismem. První projekt, na který jsme získali dotaci z Regionálního operačního programu, byl přes naše obrovské nasazení zastaven o dva roky později.

Důvod? Petice ze strany budoucích sousedů, kteří se báli žít vedle lidí s autismem vyděsila stavební úřad a ten nevydal stavební povolení.

Veškeré úspory jsme pak vložili do nákupu pozemků ve vedlejší vesnici. Nepochopení a petice ze strany sousedů přišly znovu. Tentokrát byly pro realizaci fatální. Dotaci jsme prostě vrátili, pozemky prodali a všechny účelově vázané dary vrátili.

Hořkost? Naštěstí ne. Žijeme ve společnosti, jejíž historie naučila mnohé bát se jinakosti. Změna je dlouhodobý proces a my jsme její součástí.

Učíme se od nejlepších

Přes hromadu překážek pokračujeme ve zvyšování povědomí o autismu napříč širokou veřejností. Jsme součástí mezinárodního projektu pro šíření dobré praxe v péči o osoby s autismem. Spolupracujeme s organizacemi a rodinami v ČR i v zahraničí.

Od roku 2014 jezdíme na odborné stáže. Sdílíme poznatky a učíme se od špičkových kolegů z Autismo Burgos ze Španělska a The Irish Society for Autism z Irska. Kooperace s experty, kteří jsou dál přináší jednoznačné ujištění, že změna je možná i u nás.

Cestu prošlapáváme postupně. V roce 2018 jsme získali podporu Jihomoravského kraje ve formě příslibu k tzv. pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu. V roce 2019 nás krajský úřad konečně zařadil do sítě sociálních služeb. Dal tak najevo, že jsme silný a spolehlivý partner v oblasti práce s lidmi s autismem.

Nikdy to nevzdáváme

V roce 2023 jsme konečně našli skvělé místo se vstřícnými sousedy. Vypracovali jsme projektovou žádost na Nový domov s celkovými náklady 26 582 450 korun.

V roce 2019 jsme v rámci výzvy IROP získali dotaci na rekonstrukci rodinného domu. Necelých 15 milionů korun jsme však nemohli využít na samotný nákup nemovitosti. Na ten se nám alespoň od Jihomoravského kraje podařilo získat dotaci 2 miliony korun .

Stále proto aktivně hledáme další finanční zdroje.

V roce 2020 jsme díky krajské dotaci provedli první splátku na nákup domu. Nemovitost byla převedena do majetku spolku, čímž jsme splnili podmínky dotačního programu pro vydání právního aktu (rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Pořád jsme na začátku

Celý rok 2020 jsme dál intenzivně jednali s bankami o půjčce na nákup nemovitosti. Bez úspěchu. Důvod? Narazili jsme na problém metodiky bank při poskytování úvěru neziskovým organizacím. Žádná z 6 oslovených bank nám nebyl schopna úvěr poskytnout.

Začali jsme proto hledat další zdroje na úhradu druhé splátky nemovitosti. Oslovujeme nadace, jednotlivé dárce, kraje a obce. V rámci obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice nás podpořilo hned 20 obcí (a dalších 20 obcí je v jednání).

Přes veškerou pomoc aktuálně potřebujeme 5 114 517 Kč na návratnou finanční výpomoc a odložené poslední splátky ceny domu.

Potřebujeme teď každou podporu. Podpořit nás můžete ZDE. 

1. Jsme rodiče dětí s PASem (PAS je zkratka pro autismus)