Tady to mám rád

Kdo jsme

Jsme rodiče, sourozenci a přátelé dnes už dospělých lidí s autismem. Společně jsme založili neziskovou organizaci Tady to mám rád, z.s., jejímž posláním je zlepšení povědomí o autismu, změna míry společenské tolerance v přijímání lidí s autismem a zlepšení kvality života dospělých lidí s autismem a jejich rodin. Naším cílem je vybudování sociální služby, důstojného bydlení na míru potřeb dospělých lidí s PAS.

Proto realizujeme projekt Nový domov, který je prvním krokem na cestě k důstojné budoucnosti nejen pro jeho budoucí obyvatele, ale pro všechny dospělé lidi s poruchou autistického spektra.

Proč Tady to mám rád?

Protože tak si představujeme domov. Místo, kde se cítíme bezpečně. Místo, kde se k nám hezky chovají. Místo, kde je nám dobře. Prostě místo, kde to mám rád.

Co je autismus?

Porucha autistického spektra (PAS) patří mezi celoživotní neurovývojové poruchy, které mají vliv zejména na sociální a komunikační schopnosti člověka.

Dle celosvětových prevalencí se s poruchou autistického spektra narodí každé 59. dítě.

Osoba s PAS špatně vyhodnocuje informace, které k ní přicházejí. Lidé s autismem nerozumí světu kolem sebe, nerozumí tomu, co vidí, slyší, a často ani tomu co cítí a prožívají. PAS se pak projeví ve způsobu, jak se dotyčný chová k ostatním a jak s nimi komunikuje.

Osoby s autismem potřebují celoživotní podporu a pomoc druhé osoby, strukturované bezpečné prostředí na míru, vysokou míru vizualizace, klid a soukromí.

Proč to děláme

Děkujeme za podporu