Naše poslání

Zlepšení kvality života lidí s autismem a jejich rodin. Pomocí osvěty se snažíme budovat přátelské prostředí, které umožní vybudovat celoroční pobytové služby rodinného charakteru pro lidi na autistickém spektru – Nový domov.

Aktuality

Děkujeme za podporu