Autismo Burgos

Autismo Burgos je nezisková organizace, která zahájila svou činnost v roce 1984 s cílem podpořit kvalitu života osob s autismem a jejich rodin. Zaměřuje se na vývoj a optimalizaci služeb, které odpovídají specifickým potřebám osob s autismem. Organizace rozvíjí spolupráci s veřejnými i soukromými institucemi jak na akademickém poli, tak sociálním a zdravotnickém.

K hlavním činnostem patří zajištění provozu 4 center služeb: Denní centrum pro dospělé a chráněné dílny, Škola zaměřená na speciální vzdělávání, tři celoroční pobytové služby pro osoby s autismem.

Autismo Burgos je členem AUTISM-EUROPE, je lídrem v oblasti rozvoje sociálně-pracovní integrace v komunitě. Podílí se na vývoji specifických programů a technologií pro osoby s PAS. Soustředí se na podporu rozvoje komunikace a sociálních dovedností, cestu k osobnímu naplnění a rozvoji klientů, vytváří programy podporovaného zaměstnání.

Oblast spolupráce

S Autismo Burgos spolupracujeme od roku 2013. Členové organizace absolvovali řadu pracovních stáže přímo ve Španělsku. Měli jsme tak možnost v praxi vidět a zažít jak lze komunitním způsobem poskytovat sociální služby. Ze zkušeností z Autismo Burgos vycházíme také při realizaci sociální služby Nový domov.

Spolupráci dále rozvíjíme v oblasti vzdělávání, způsobu poskytování a řízení komunitních sociálních služeb.

The Irish society for autism

The Irish Society for Autism byla založena v roce 1963 a dlouhodobě se zasazuje za osvětu a destigmatizaci autismu v Irsku a na celém světě. Organizace zavedla první specializovanou službou pro lidi s autismem v Irsku. Cílem organizace je zvyšovat povědomí o autismu a přesvědčit úřady státní správy, že včasná diagnostika a specializované vzdělávání výrazně zvýší kvalitu života lidí s autismem.

Od roku 1963 poskytuje The Irish Society for Autism informace tisícům lidí, rodičům, rodinám, pedagogům, studentům a zdravotníkům. Organizace pomohla zavést celoročně pobytové služby pro dospělé autismem v Dublinu, Galway, Kildare, Meath, Westmeath a Wexford.

The Irish Society for Autism je zakládajícím členem Autism Europe a the World Autism Organisation. Výkonný ředitel organizace Pat Matthews byl prvním prezidentem the World Autism Organisation.

Print

Oblast spolupráce

S The Irish Society for Autism spolupracujeme od roku 2012. Členové naší organizace absolvovali čtyři pracovní stáže přímo v Irsku, kde mimo jiné navštívili komunitní celoroční pobytové služby pro dospělé lidi s PAS. Kolegové z Irska nám objasnili problematiku práv osob s PAS v kontextu evropské legislativy. Podíleli se na tvorbě Charty práv osob s autismem. Ve všech službách je kladen velký důraz na lidskou důstojnost a respekt k individualitě každého člověka. O získané poznatky a zkušenosti se opíráme při realizaci sociální služby Nový domov.

Paspoint

PASPOINT je nástupcem Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM, která vznikla v roce 2002 z iniciativy rodičů a odborníků, kteří pracují s osobami s poruchami autistického spektra (PAS) jako součást celostátní organizace APLA s působností pro Jihomoravský kraj.
Veškeré aktivity organizace vycházejí z obecného cíle zkvalitnit život lidem s PAS, snaží
se proto podporovat systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s autismem.
Organizace se zaměřuje na podporu rodin dětí s autismem, poskytuje sociální služby: raná péče, osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a zajišťuje volnočasové aktivity.

Oblast spolupráce: Vzdělávání pracovníku v sociálních slůžbách se zaměřením na autismus. Spolupráce při rozvoji komunitních sociálních služeb pro osoby s PAS v regionu.