Nový domov, důstojné bydlení pro dospělé lidi s PAS

Projekt Nový domov, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0010287 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je posílit sociální soudržnost na území brněnské metropolitní oblasti a zvýšit dostupnost kvalitních sociálních a návazných služeb v Jihomoravském kraji. Projekt je zaměřen na podporu osob s poruchou autistického spektra (PAS). Registrovaná sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) doplní nedostatečnou kapacitu pobytových komunitních služeb, které budou odpovídat skutečným potřebám jejich šest uživatelů a současným standardům kvality včetně materiálně technického standardu. Projekt umožní propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání a sociální práce.

Autismus není volba, tolerance ano.

Co je Nový domov

Cílem realizace Nového domova je doplnit chybějící kapacitu sociálních služeb pro dospělé s PAS a posílit sociální soudržnost. Díky realizaci projektu vznikne registrovaná sociální služba DOZP (Domov pro osoby se zdravotním postižením) dle zákona c. 108/2006 Sb. pro šest dospělých s PAS.

Nový domov bude celoroční pobytová služba komunitního typu, kterou budou jeho obyvatelé vnímat jako domov, kde budou mít pocit jistoty, bezpečí, zázemí i soukromí. Každý člověk bude mít svůj pokoj a bude mu poskytována odpovídající míra podpory a pomoci dle jeho individuálních potřeb. Přitom dbáme na to, aby lidé s PAS neztratili kontakt se svou rodinou a přáteli. Mohou za svými blízkými přijít na kafíčko, vzít je na výlet nebo na dovolenou.

Jde o formu bydlení, která jeho obyvatelům umožňuje zachovat vysokou kvalitu a důstojnost života. Nový domov jako první kombinujeme to nejlepší z irského a španělského přístupu (více zde). Vycházíme z principu plánování zaměřeného na člověka a klademe důraz na kvalitu života.

Cílem Nového domova je, aby jeho obyvatelé žili život co nejvíce podobný životu běžných lidí. Aby se mohli co nejsamostatněji starat o svou domácnost, aby se mohli svobodně rozhodovat a plánovat si svůj život.

Jak Nový domov vypadá?

Nový domov byl v prosinci 2022 zkolaudován! Nyní připravujeme registraci sociální služby, tak aby se první obyvatelé mohli od 1. května 2023 nastěhovat.

Je to rodinný dům, kde bude žít dohromady 6 spolubydlících, kteří potřebují v různé míře pomoc a podporu druhého člověka. Na to, aby každý z obyvatel dostal potřebnou podporu, jsou potřeba vždy alespoň tři asistenti (tři profesionálové) na denní službě a jeden na službě noční.

Každý člověk bude mít svůj pokoj, který si vybaví částečně vlastním nábytkem a zařízením dle svých potřeb a vkusu. Jídelna, kuchyň i obývací pokoj budou částečně odděleny, aby splňovaly nároky na soukromí. V domě budou také dvě studovny k zajištění individuálních nácviků zvládání péče o sebe a o domácnost, včetně sociálních dovedností, protože bez pravidelného nácviku se získané dovednosti nepodaří lidem s autismem udržet, natož rozvíjet.

Rodinný dům leží v klidné části obce Mokrá-Horákov a to jak v blízkosti lesa, tak v těsném sousedství běžné bytové zástavby. Bude využita spolupráce se sociálním podnikem v obci rámci zaměstnání a trávení volného času obyvatel DOZP tak, aby vedle bydlení a osobnostního rozvoje byl zabezpečen i prvek sociálního a pracovního uplatnění.

Rozpočet projektu

Celkové náklady realizace Nového domova jsou:

26 582 450 Kč

Aktuálně nám chybí:

1 878 205 Kč na vrácení návratných finančních výpomocí

3 236 312 Kč na doplacení kupní ceny nemovitosti

Prostředky na úpravu zahrady po dokončení stavebních prací.

Každý člověk má právo volby

Cílem je, aby obyvatelé Nového domova mohli žít život co nejvíce podobný životu zdravých lidí. Aby zažívali věci, které nám, zdravým lidem, připadají všední, jako je možnost vybrat si ráno oblečení, připravit si s k snídani to, na co máme chuť, a svůj čas na tomto světě trávit podle vlastních představ. Každý člověk s autismem je jiný a má svůj vlastní příběh. Všichni ale potřebují velkou míru pochopení, tolerance a trpělivosti.

Člověk s autismem je člověk jako každý jiný.
Člověk má právo žít nezávislý, plnohodnotný život.
Autismus nemůže být překážkou naplňování základních lidských práv v civilizované společnosti.