Co je Nový domov

Cílem realizace Nového domova je doplnit chybějící kapacitu sociálních služeb pro dospělé s PAS a posílit sociální soudržnost. Díky realizaci projektu vznikne registrovaná sociální služba DOZP (Domov pro osoby se zdravotním postižením) dle zákona c. 108/2006 Sb. pro šest dospělých s PAS.

Nový domov bude celoroční pobytová služba komunitního typu, kterou budou jeho obyvatelé vnímat jako domov, kde budou mít pocit jistoty, bezpečí, zázemí i soukromí. Každý člověk bude mít svůj pokoj a bude mu poskytována odpovídající míra podpory a pomoci dle jeho individuálních potřeb. Přitom dbáme na to, aby lidé s PAS neztratili kontakt se svou rodinou a přáteli. Mohou za svými blízkými přijít na kafíčko, vzít je na výlet nebo na dovolenou.

Jde o formu bydlení, která jeho obyvatelům umožňuje zachovat vysokou kvalitu a důstojnost života. Nový domov jako první kombinujeme to nejlepší z irského a španělského přístupu (více zde). Vycházíme z principu plánování zaměřeného na člověka a klademe důraz na kvalitu života.

Cílem Nového domova je, aby jeho obyvatelé žili život co nejvíce podobný životu běžných lidí. Aby se mohli co nejsamostatněji starat o svou domácnost, aby se mohli svobodně rozhodovat a plánovat si svůj život.

Jak bude nový domov vypadat?

Jako rodinný dům, kde žije dohromady 6 spolubydlících, kteří potřebují v různé míře pomoc a podporu druhého člověka. Na to, aby každý z obyvatel dostal potřebnou podporu, jsou potřeba vždy alespoň tři asistenti (tři profesionálové) na denní službě a jeden na službě noční.

Každý člověk bude mít svůj pokoj, který si vybaví částečně vlastním nábytkem a zařízením dle svých potřeb a vkusu. Jídelna, kuchyň i obývací pokoj budou částečně odděleny, aby splňovaly nároky na soukromí. V domě budou také dvě studovny k zajištění individuálních nácviků zvládání péče o sebe a o domácnost, včetně sociálních dovedností, protože bez pravidelného nácviku se získané dovednosti nepodaří lidem s autismem udržet, natož rozvíjet.

Rodinný dům leží v klidné části obce Mokrá-Horákov a to jak v blízkosti lesa, tak v těsném sousedství běžné bytové zástavby. Bude využita spolupráce se sociálním podnikem v obci rámci zaměstnání a trávení volného času obyvatel DOZP tak, aby vedle bydlení a osobnostního rozvoje byl zabezpečen i prvek sociálního a pracovního uplatnění.

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet Nového domova
(nákup nemovitosti + rekonstrukce a přístavba)
26 582 450,00 Kč
Získaná dotace IROP14 850 827,50 Kč
Dotace od Jihomoravskoho kraje2 000 000,00 Kč
Dary od obcí v ORP Šlapanice1 345 133,00 Kč
Návratné finanční výpomoci od obcí ORP Šlapanice (pokračují jednání)1 937 628,00 Kč
Návratná finanční výpomoc od města Brna2 000 000,00 Kč
Dary od individuálních dárců a firem496 000,00 Kč
Zbývá k dofinancování4 007 637,50 Kč

Tabulka aktualizována k 29.6. 2021.

Každý člověk má právo volby

Cílem je, aby obyvatelé Nového domova mohli žít život co nejvíce podobný životu zdravých lidí. Aby zažívali věci, které nám, zdravým lidem, připadají všední, jako je možnost vybrat si ráno oblečení, připravit si s k snídani to, na co máme chuť, a svůj čas na tomto světě trávit podle vlastních představ. Každý člověk s autismem je jiný a má svůj vlastní příběh. Všichni ale potřebují velkou míru pochopení, tolerance a trpělivosti.

Člověk s autismem je člověk jako každý jiný.
Člověk má právo žít nezávislý, plnohodnotný život.
Autismus nemůže být překážkou naplňování základních lidských práv v civilizované společnosti.