Náš tým

Mgr. Jana Hubová

Projektová manažerka

Projektová manažerka Nového domova pro dospělé osoby z PAS. Jedna ze zakládajích členů Tady to mám rád.

Spoluzakladatelka APLA ČR, APLA Jižní Morava, stála u zrodu terénních sociálních služeb pro osoby s PAS v JMK, metodik komunitního plánování JMK, kurzy na péči o osoby s PAS v ČR i ve Velké Británii, lektorka akreditovaných kurzů MPSV péče o osoby s PAS.

Čtrnáct let praxe v přípravě a realizaci projektů evropských fondů. Dvanáct stáží ve službách pro osoby s PAS ve Španělsku a Irsku.

MgA. Kateřina Boukalová

Předsedkyně organizace

Předsedkyně spolku. Absolventka divadelního manažerství na JAMU (2011). Vzdělaná v oblasti projektového managementu, marketingu a fundraisingu. Zkušenost s organizací mezinárodních projektů a podávání žádostí o dotace od českých i zahraničních subjektů.

Od roku 2012 – 2020 působila na Novém Zélandu jako instruktorka lyžovaní se zaměřením na výuku lidí s fyzickým i mentálním postižením. V letech 2017 – 2020 působila jako manažerka lyžařské školy v Japonsku se zaměřením na rozvojové projekty a nadstandardní péči o klienty.

Ing. Martina Lintnerová

Fundrising a PR

Diplomová práce na téma fundrising neziskových organizací, výzkum dostupných nástrojů a jejich finančního přínosu.

Pět let zkušeností jako projektový manažer na projektech ESF, včetně projektů v rámci Deinstitucionalizace sociálních služeb.

Účast na deseti zahraničních stážích u partnerů ve Španělsku a Irsku, sdílení ověřené praxe v poskytovaní sociálních služeb lidem s PAS. Zaměření na nastavení PR aktivit a financování organizace.

Provoz sociálního podniku, se zaměřením na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.

Bc. Iva Šoupalová

Finanční manažerka

Čtrnáct let praxe v přípravě a realizaci projektů evropských fondů.
Dva roky praxe jako hodnotitel operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekty ministerstva zdravotnictví systémové od roku 2015.
Stáže ve Španělsku se zaměřením na nastavení a financování služeb pro osoby s PAS.

Mgr. Daniela Halámková

Psycholožka, externí spolupráce

Studium psychologie na FF MU v Brně. Osobní asistentka i asistentka pedagoga pro děti s PAS, poté školní psycholožka na škole pro žáky s postižením. Tvorba a výuka kurzu o PAS pro budoucí psychology i studenty jiných oborů; lektorování kurzů pro sociální pracovníky. Aktuálně realizace výzkumu v oblasti zrakového vnímání dětí s PAS. Pro Tady to mám rád, z.s. se podílí na tvorbě odborných textů.

Poslat zprávu

Tady to mám rád, z.s. IČ: 27032582

Datum vzniku: 2. 5. 2006, registrace u MV pod č.j. VS/1-1/64070/06-02

Adresa
Mokrá 313, Mokrá-Horákov, 664 04
Telefon
+420 777 885 647