Lidé, kteří získali diagnózu po roce 1994, jsou dnes mladí dospělí s vysokou mírou podpory, ale bez sítě služeb. Většina registrovaných poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb není schopna se o lidi s autismem postarat. Rodinám tak nezbývá než se o své blízké s autismem plně postarat sami. Pomoci jim mohou pouze omezené vzdělávací a terénní služby, které nejsou všude dostupné. S postupujícím věkem je pak pro stárnoucí rodiče stále těžší zajistit potřebnou celodenní péči a podporu i nadále, celoživotně, vlastně doživotně. Výhled, že neexistuje nikdo, kdo by převzal tíhu péče po jejich smrti, je pro všechny rodiče velmi stresující. Perspektiva, že jejich děti skončí ve špatném stavu v psychiatrické léčebně nebo velkých ústavech, které jim nejsou schopny poskytnout adekvátní péči a podporu je pro mnohé zdrcující.

Fyzická a psychická zátěž rodin pečujících o lidi s autismem s vysokým stupněm závislosti je dle studií z USA srovnatelná se zátěží vojáků v první bojové linii.

Čeho se snažíme dosáhnout

Tady to mám rád, z.s. usilovně pracuje na řešení situace rodin, které pečují o své blízké s autismem. Od roku 2010 pracují členové, především rodiče dětí s autismem, dle svých schopností a možností na naplnění realizace projektu Nový domov. Tedy vybudování pobytové sociální služby pro dospělé osoby s autismem, která je bude respektovat jako lidské bytosti, které mají právo na plnohodnotný život, tak jako každý zdravý člověk.

Členové po celých 9 let investovali čas, vědomosti, schopnosti a úspory k naplnění podmínek pro registraci pobytové sociální služby.

Poprvé se podařilo získat příslib financování provozu služeb z Jihomoravského kraje a finance na vybudování chráněného bydlení z EU prostřednictvím ROP v roce 2012. První projekt byl zmařen na základě lidské závisti, politických ambicí, předsudkům a nenávisti budoucích sousedů, kteří kromě nesouhlasných petic fyzicky napadali některé členy spolku.

Rodiče se nevzdali a hledali příležitosti k naplnění vize – zajistit důstojné bydlení na míru potřeb pro 6 mladých dospělých lidí s autismem. V oblasti sociálních služeb se od roku 2012 několikrát změnila legislativa a s tím související požadavky na pobytové služby, což vyžadovalo značné úsilí ze strany členů k naplnění stále nových pravidel a požadavků. V roce 2018 se podařilo zajistit nezbytnou podporu Jihomoravského kraje a současně vhodnou výzvou na financování projektu.

Členové se jednoznačně shodli na nemovitosti v obci Mokrá – Horákov – rodinný dům se zahradou v klidné části obce, blízko lesa. Hlavní důvod pro výběr lokality byla vstřícnost sousedů, kteří s rekonstrukcí a změnou účelu stavby na pobytovou službu pro 6 dospělých lidí s autismem souhlasí. To znamená, dobré vztahy, žádné petice ani napadání členů na veřejnosti. Dalším důležitým aspektem je dobrá dostupnost pro všechny rodiny budoucích obyvatel.

Nový domov

Pokud se podaří projekt úspěšně realizovat, vznikne útulný rodinný dům pro 6 dospělých osob s autismem. V domě bude 6 jednolůžkových pokojů, které si uživatelé vybaví částečně vlastním nábytkem a zařízením dle svých potřeb a vkusu. Tak jako by Vaše zdravé dítě šlo bydlet na sdílený byt s kamarády.

Vybavení domácností a jednotlivých pokojů bude respektovat specifické potřeby osob s autismem, důraz je kladen na odhlučnění prostor, volbu materiálů dle specifického smyslového vnímání jednotlivých budoucích obyvatel, strukturu prostor a jejich jasné určení, bezpečností prvky. Většina budoucích obyvatel je neverbální a ke komunikaci používá piktogramy, fotky nebo obrázky na míru a stejně tak potřebují místa v domě označit známým způsobem, aby se v prostoru orientovali.

Bude to domácnost na míru potřeb obyvatel, kde budou žít jako lidé, důstojně a v bezpečí na dosah svých blízkých.

K úspěšnému zahájení realizace chybí spolku v současné době 7 950 000 Kč.