Mgr. Jana Hubová

info@tadytomamrad.cz

+420 777 885 647


Sídlo:

Tady to mám rád, z.s. – TTMR je Mokrá 227, Mokrá-Horákov, 664 04

Datum vzniku: 2. 5. 2006, registrace u MV pod č.j. VS/1-1/64070/06-02

IČ: 27032582


Výroční zpráva Tady to mám rád za rok 2019


Základním účelem a hlavní činností TTMR je uspokojování a ochrana následujících zájmů:

  • podporovat komunitní plánování sociálních služeb a integraci znevýhodněných osob,
  • poskytovat sociální služby komunitního charakteru a podporu osobám s poruchou autistického spektra a kombinovaným postižením,
  • rozvíjet aktivity v oblasti sociálních služeb společně s organizacemi v České republice i zahraničí,
  • zlepšit vztah veřejnosti k osobám s poruchami autistického spektra,
  • organizovat vzdělávací a preventivní programy,
  • realizovat projekty zaměřené na uspokojování potřeb uživatelů sociálních služeb na základě komunitního plánování

Aktuální projektový záměr: IROP. 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, ITI

  • Vybudovat residenční služby pro mladé lidi s poruchou autistického spektra v Brněnské metropolitní oblasti, ORP Šlapanice.

„Záměrem projetu je vybudovat a provozovat nové DOZP komunitního typu pro osoby s PAS dle zákona c. 108/206 Sb. o sociálních službách, které jeho obyvatelé budou vnímat jako domov, kde budou mít pocit jistoty, bezpečí, zázemí i soukromí.“

Charta práv osob s PAS Přijato na 4 kongresu Autism-Europe v Haagu dne 10. května 1992. Jako písemnou deklaraci přijal Chartu Evropský parlament 9. května 1996.