Fundrising a PR

Diplomová práce na téma fundrising neziskových organizací, výzkum dostupných nástrojů a jejich finančního přínosu.

Pět let zkušeností jako projektový manažer na projektech ESF, včetně projektů v rámci Deinstitucionalizace sociálních služeb.

Účast na deseti zahraničních stážích u partnerů ve Španělsku a Irsku, sdílení ověřené praxe v poskytovaní sociálních služeb lidem s PAS. Zaměření na nastavení PR aktivit a financování organizace.

Provoz sociálního podniku, se zaměřením na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.