Projektová manažerka Nového domova pro dospělé osoby z PAS. Jedna ze zakládajích členů Tady to mám rád.

Spoluzakladatelka APLA ČR, APLA Jižní Morava, stála u zrodu terénních sociálních služeb pro osoby s PAS v JMK, metodik komunitního plánování JMK, kurzy na péči o osoby s PAS v ČR i ve Velké Británii, lektorka akreditovaných kurzů MPSV péče o osoby s PAS.
Čtrnáct let praxe v přípravě a realizaci projektů evropských fondů.
Dvanáct stáží ve službách pro osoby s PAS ve Španělsku a Irsku.

Kontakt: info@tadytomamrad.cz