Porucha autistického spektra = autismus

Celoživotní neurovývojová porucha, která má vliv zejména na sociální a komunikační schopnosti člověka.

Osoba s PAS špatně vyhodnocuje informace, které k ní přicházejí. Lidé s autismem nerozumí světu kolem sebe, nerozumí tomu, co vidí, slyší, a často ani tomu co cítí a prožívají. PAS se pak projeví ve způsobu, jak se dotyčný chová k ostatním a jak s nimi komunikuje.

Žít s PAS znamená vydat se jinou životní cestou, než bylo původně v plánu. Mnohdy to není snadné. Největší pomocí je vstřícný přístup a podpora okolí.

Co znamená autistické spektrum

Porucha autistického spektra se může u různých lidí projevovat různě. U každého člověka může být v jednotlivých oblastech (komunikace, sociální interakce a stereotypní chování) „vychýlená“ do jiné míry.

Potkáme tak člověka s PAS, který bez potíží mluví, ale neumí si vybudovat vztah s vrstevníky. Zároveň jiný člověk s PAS se celý den ve svém pokoji houpe na židli a neřekne ani slovo. Míra jednotlivých autistických rysů souvisí s tím, jakou podporu bude člověk s autismem potřebovat.

Vztahy jako hlavolam

Představme si třeba mladého muže, říkejme mu Petr. Petr mluví, používá celé věty, umí do velké míry fungovat samostatně. Chodí do práce, objedná si jídlo, osprchuje se. Je ale nešikovný sociálně. Ve škole zažil šikanu, v práci se mu každý vyhýbá, je osamělý. Uvědomuje si, že má PAS a to ho trápí, cítí se bezmocný a trpí depresemi. Když měli v práci nečekaný výpadek proudu, Petr dostal tak velkou úzkost, že musel být několik dnů hospitalizovaný.

Petr trpí tzv. lehkou formou autismu. Slovo lehký ale nevystihuje to, co každý den prožívá. Umí se o sebe prakticky postarat, ale stačí, aby se jeden kousek každodenní skládačky změnil, a je bezradný.

Lidé s PAS chtějí žít svůj život na plno, stejně jako vy. S velkou mírou podpory, pochopení a trpělivosti se smysluplný život může stát realitou.

Udělat si kafe, když mám chuť

Někteří lidi s PAS trpí ještě vážnějšími potížemi. Spousta z nich nemluví vůbec a používá ke komunikaci obrázkovou řeč. Často si neumí říct o to, co potřebují. Žijí ve velkém chaosu, nemusí rozumět tomu, co se po nich chce. Můžou si připadat v neustálém ohrožení (hlasité zvuky, ostré světlo, někdo na mě mluví, dotýká se mé ruky, panikařím…).

Mají velké potíže se sebeobsluhou, např. sprcha, čištění zubů, oblékání, jezení. Tyto potíže souvisí s poruchami motoriky (neobratnost) a poruchami exekutivních funkcí, které nám umožňují plánovat jednoduché činnosti, jako třeba: mám žízeň – zkusím si zabezpečit pití – naliju vodu – napiju se. Zdá se to až neuvěřitelně snadné, a přesto pro velkou část lidí s PAS je tento sled myšlenek neuchopitelný a neumí tuto činnost realizovat. Zdánlivě jednoduché činnosti se tak mohou změnit na velké výzvy.

Pro lidi s PAS na tomto konci spektra je asistent naprosto nezbytný. Pomáhá jim orientovat se v situacích, které nám připadají všední, dodává jim pocit bezpečí, řádu, a logiky v pro ně chaotickém světě.

PAS v číslech

  • 1 z 59 – počet dětí s diagnózou na autistickém spektru v roce 2018

  • 4 – věk, kdy je nejčastěji stanovena diagnóza – porucha autistického spektra

  • ⅔ – počet dětí s poruchou autistického spektra, které jsou vystaveny šikaně