Náš příběh

Od roku 2006 podporujeme rozvoj sociálních služeb komunitního charakteru pro osoby se zdravotním postižením, jsme zapojeni do komunitního plánování v Jihomoravském kraji.

Od roku 2011 intenzivně pracujeme na vybudování pobytové služby rodinného charakteru pro mladé lidi s autismem. První projekt, na který jsme získali dotaci z Regionálního operačního programu, byl přes veškerou snahu a pomoc advokátní kanceláře zmařen v roce 2013. Nejdříve přišla petice proti bydlení ze strany budoucích sousedů. Když stavební úřad nevydal stavební povolení, členové spolku vložili veškeré úspory do nákupu pozemků ve vedlejší vesnici, aby se naplnil cíl projektu. Petice a nepochopení ze strany sousedů přišly znovu, tentokrát byly pro realizaci fatální. Měnit lokalitu podruhé nebylo z časových důvodů možné. Dotaci jsme museli vrátit, pozemky prodat a účelově vázané dary vrátit.

Po tomto neúspěchu členové organizace dál pokračovali v šíření povědomí o autismu prostřednictvím drobných podpůrných aktivit a zapojili se aktivně do mezinárodního projektu, který byl zaměřen na šíření osvědčené praxe v péči o osoby s PAS. Byla tak navázána spolupráce s organizacemi a rodinami v ČR i v zahraničí. Od roku 2014 jezdíme na stáže, sdílíme poznatky, učíme se od kolegů z Autismo Burgos ze Španělska a The Irish Society for Autism z Irska, kteří mají více jak 50 let zkušeností s podporou rodin a poskytováním služeb lidem s autismem.

Našli jsme vhodné místo pro Nový domov se vstřícnými sousedy a hledali vhodnou výzvu.

V roce 2018 jsme získali podporu Jihomoravského kraje ve formě příslibu pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu. V roce 2019 jsme byli zařazení do sítě sociálních služeb.

Získali jsme dotaci v rámci výzvy IROP a dotaci od Jihomoravského kraje. Jsme jen krok od cíle!

Získané prostředky IROP nelze využít na nákup nemovitosti, proto potřebujeme vaši pomoc.

cesta k domovu_citelnejsi

Každý člověk má právo volby

Cílem je, aby obyvatelé Nového domova mohli žít život co nejvíce podobný životu zdravých lidí. Aby zažívali věci, které nám, zdravým lidem, připadají všední, jako je možnost vybrat si ráno oblečení, připravit si s k snídani to, na co máme chuť, a svůj čas na tomto světě trávit podle vlastních představ. Každý člověk s autismem je jiný a má svůj vlastní příběh. Všichni ale potřebují velkou míru pochopení, tolerance a trpělivosti.

Člověk s autismem je člověk jako každý jiný.
Člověk má právo žít nezávislý, plnohodnotný život.
Autismus nemůže být překážkou naplňování základních lidských práv v civilizované společnosti.